BEGELEIDINGSTRAJECT POLITIE GENT

Om ons werk als politie goed te kunnen doen, vinden we diversiteit en multicultureel vakmanschap belangrijk. Daarom wensen we als Gents politiekorps ook een betere afspiegeling te zijn van de diversiteit van onze stad. Met de campagne 100% (FL)IK richt Politiezone Gent zich vooral naar Gentenaars en ‘nieuwe Gentenaars’ om de job van politie te leren kennen en hen te stimuleren om te kiezen voor een carrière bij politie.

WAT VRAGEN WIJ?

Gemotiveerde kandidaten die bereid zijn zich te engageren voor het uitgestippelde traject.

Wie kan deelnemen aan dit traject?

Iedereen, vanaf 17 jaar met een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) of laatstejaarsstudenten. Let op: voor de inschrijving van de selectieproeven bij de Federale Politie gelden nog andere voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de rekruteringswebsite van de Federale Politie www.jobpol.be.

Wat is het traject?

Een voorbereiding op alle proeven die deel uitmaken van de selectieprocedure van de Federale Politie. Om de begeleiding zoveel als mogelijk af te stemmen op de behoeftes van elke kandidaat, starten we met de afname van de sportproef en een reeks cognitieve testen (taalproeven en numerieke testen).

sportproef

Samen met de sportcoach wordt er gepeild naar jullie fysieke vaardigheden. Je krijgt ook persoonlijke tips om deze te verbeteren om uiteindelijk betere resultaten te behalen in de sportproef.

taalkennis

In samenwerking met het Centrum Voor Volwassenonderwijs (CVO) krijgen de kandidaten het aanbod om een cursus Nederlands te volgen (o.a. opfrissen van spelling en grammatica).

persoonlijkheid

Ter voorbereiding van de persoonlijkheidsproef organiseren we gelijkaardige proeven waarbij ook de groepsdynamiek en groepsrollen aan bod komen. Als bijkomend aanbod kan je ook de module “presteren onder druk” volgen bij CVO.

werking politie

De kandidaten kunnen infosessies bijwonen waarbij o.a. de structuur en het takenpakket van de lokale en Federale Politie verduidelijkt wordt. Je krijgt hierdoor meer inzicht in de werking van politie.

selectiecommissie

We voorzien ook een interactieve voorbereiding op het selectiegesprek. Zo heb je al een beeld van wat je te wachten staat en sta je steviger in je schoenen tijdens het effectieve gesprek.

extra activiteiten

Tot slot worden activiteiten georganiseerd waarbij de kandidaten de gelegenheid krijgen om kennis te maken met personeelsleden en diensten van politie. Zo kan je van de mensen zelf horen hoe zij hun werk bij de politie ervaren.

KANDIDATEN START2FLIK AAN HET WOORD

Nog niet helemaal zeker of het begeleidingstraject iets is voor jou? Bekijk alvast de reacties van enkele vorige kandidaten.

"Het is fantastisch!"
Ali
"Ik heb een veel beter beeld gekregen van de proeven."
Fabio
"Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen na het volgen van het begeleidingstraject."
Seda

HOE KAN JE DEELNEMEN AAN DIT TRAJECT?

Wens je in te stappen in het traject? Stuur een mail naar start2flik@police.belgium.eu.

Op zoek naar meer info?

Wens je graag nog extra info over Politie Gent? Bekijk onze algemene website.